Är du i behov av en container? – Vi har lösningar för ditt avfall

Papper, plast, trä, metall – vi har containrar för alla typer av avfall och källsortering.

Ett stort antal containrar, behållare och kärl i olika utföranden finns för uthyrning för regelbunden avfallshantering eller enstaka tillfällen.
Vi ställer ut, hämtar och tömmer containrar och kärl hos såväl företag som privatpersoner, oavsett mängd och verksamhet har vi återvinningslösningar för alla behov. Vi hyr ut containrar i Örnsköldsviksområdet.

Lösningar för företag

Industrier, byggföretag, verkstäder, handel eller tjänsteföretag. Oavsett verksamhet, genererar vi alla mycket olika sorters avfall. Vi tillhandahåller flexibla helhetskoncept och avfallslösningar till konkurrenskraftiga villkor. Containers, kärl, pressar, komprimatorer tas fram efter era önskemål.
Med ett brett utbud av återvinningstjänster som innefattar allt från råd kring källsortering, uthyrning av container/kärl, insamling och avfallsstatistik, hjälper vi er med lösningar som passar ert företag. Vi sorterar och hanterar alla restprodukter lokalt i Västernorrland.

Hyra container privat

Vindsröjning, städat i garaget eller rensat i rabatten? Vi hjälper dig att bli av med avfallet. Vi har containrar och kärl för uthyrning oavsett behov och avfall.
Trädgårdsavfall, byggavfall, rivningsavfall med mera kan du enkelt bli av med genom att beställa container hos oss. Vi erbjuder en mängd olika variationer, allt för att passa alla typer av behov.