Välkommen till Lövsjö Entreprenad!

Lövsjö Entreprenad är ett företag med lång erfarenhet inom branscherna transport- bygg och markanläggning.
Vår strävan är att varje uppdrag skall ge en nöjd kund som med förtroende återkommer till oss med nya uppdrag.

Vi hjälper dig med:

  • Transporter /Frakter
  • Leverans av material
  • Kranlyft
  • Byggnation
  • Markanläggning
  • Grävning / dikning
  • Snöröjning / sandning